Vill du få en inblick i hur det är att arbeta på domstol och se hur juridik tillämpas i praktiken?
Funderar du på om domarbanan är något för dig? Då ska du göra praktik på Hovrätten för Övre Norrland.
Här får du delta i domstolens viktiga uppgifter i nära samarbete med fiskaler, tf. assessorer och hovrättsråd.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige, den inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå. Rättens huvudsakliga uppgift är att
överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets, vilken är Västerbottens- och Norrbottens län.

Vad innebär det att vara praktikant på hovrätten?

Du får chans att delta i en mängd viktiga arbetsuppgifter och ges god insyn i hovrättens arbete. Bland annat:

  • Upprätta inläsningsmaterial inför muntliga förhandlingar.
  • Förbereda och föredra mål ­– inklusive göra rättsutredningar, skriva föredragningspromemorior och upprätta förslag till beslut.
  • Protokollföra vid muntliga förhandlingar och ta del av domstolens överläggning.

Efter fullgjord praktik får du ett intyg.

Nu söker vi praktikanter till vårterminen 2024. Sista ansökningsdag för period 30 september, sista ansökningsdag för period 2 är 30 november. Ange i din ansökan vilken period du söker. Bifoga även betyg på avslutade kursen inom juristprogrammet.

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb