Vill du få en inblick i hur det är att arbeta på domstol och se hur juridik tillämpas i praktiken?
Funderar du på om domarbanan är något för dig? Då ska du göra praktik på Hovrätten för Övre Norrland.
Här får du delta i domstolens viktiga uppgifter i nära samarbete med fiskaler, tf. assessorer och hovrättsråd.

Hovrätten för Övre Norrland är en av sex hovrätter i Sverige, den inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå. Rättens huvudsakliga uppgift är att
överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets, vilken är Västerbottens- och Norrbottens län.

Vad innebär det att vara praktikant på hovrätten?

Du får chans att delta i en mängd viktiga arbetsuppgifter och ges god insyn i hovrättens arbete. Bland annat:

  • Upprätta inläsningsmaterial inför muntliga förhandlingar.
  • Förbereda och föredra mål ­– inklusive göra rättsutredningar, skriva föredragningspromemorior och upprätta förslag till beslut.
  • Protokollföra vid muntliga förhandlingar och ta del av domstolens överläggning.

Efter fullgjord praktik får du ett intyg.

Nu söker vi praktikanter till höstterminen 2023. Sista ansökningsdag för period 1 är 31 mars, sista ansökningsdag för period 2 är 31 maj. 


Aplikacja Spontaniczna

Wróć do ofert pracy