Solna tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2024 för perioderna VT. 15/1 – 22/3, 25/3 – 31/5, HT. 2/9 – 8/11, 11/11 – 17/1 (2025).

Praktiken innebär

Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten en inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt. Detta sker framför allt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet, vilket också kan innefatta uppgifter på avdelningens kansli.

Som juristpraktikant på Solna tingsrätt kommer du att vara protokollförare vid exempelvis huvudförhandlingar i brottmål, häktningsförhandlingar, sammanträden enligt ärendelagen och sammanträden för muntlig förberedelse i enklare dispositiva eller indispositiva tvistemål.

Kvalifikationskrav och ansökan

Praktiken ska ske inom ramen för en universitetskurs inom juridik. Exempelvis ”Juridik och praktik 15 hp" eller en annan kurs som är kombinerad med examensarbete och ingår i juristexamen. 

Din ansökan ska bestå av CV, personligt brev och kopia av senaste studiebetyget från juristprogrammet. Ange vilken period du vill praktisera och om kursen avser en eller två perioder. Vi tar emot ansökningar löpande.

Välkommen med din ansökan!

Vilka är vi 

Solna tingsrätt är med omkring 145 medarbetare en av de största tingsrätterna i Sverige. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Solna tingsrätt har fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vi arbetar i moderna lokaler i centrala Solna.

 

 

Del lenker


Logg inn og send melding om interesse

Tilbake til ledige stillinger